Koń w Mieście - Gwałtowny wzrost liczby ludności miejskiej w Wielkiej Brytanii, będący następstwem rewolucji przemysłowej w XIX w © hippika.pl Koń w Mieście - Gwałtowny wzrost liczby ludności miejskiej w Wielkiej Brytanii, będący następstwem rewolucji przemysłowej w XIX w © hippika.pl
Aktualnie jesteś:  hippika.pl Koń w Mieście

Koń w Mieście

Gwałtowny wzrost liczby ludności miejskiej w Wielkiej Brytanii, będący następstwem rewolucji przemysłowej w XIX w., spowodował większe zapotrzebowanie na konie, które pełniły ważną funkcję w życiu miast. Dotyczyło to również kontynentu europejskiego, choć proces urbanizacji nie przebiegał tam tak gwałtownie. Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych zaprzężone w konie wozy do przewozu mleka i pieczywa były zjawiskiem powszechnym jeszcze po II Wojnie Światowej, a londyńskie browary do dziś dostarczają piwo do sklepów na ciągniętych przez konie dwukółkach. W latach90. XIX w. pogłowie koni w miastach, takich jak Londyn czy Nowy Jork, było tak ogromne, że stanowiło zarówno poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, jak i powodowało duże zanieczyszczenie. Te problemy przestały istnieć z chwilą pojawienia się automobilu.


źródło: "Wielka Encyklopedia Konie" Elwyn Hartley Edwards

 
opony  netBOX - Systemy internetowe