Koń w przemyśle - W latach 1789 - 1832 w Wielkiej Brytanii nastąpiły wielkie przemiany, które zaważyły na strukturze międzynarodowego handlu © hippika.pl Koń w przemyśle - W latach 1789 - 1832 w Wielkiej Brytanii nastąpiły wielkie przemiany, które zaważyły na strukturze międzynarodowego handlu © hippika.pl
Aktualnie jesteś:  hippika.pl Koń w przemyśle

Koń w przemyśle

W latach 1789 - 1832 w Wielkiej Brytanii nastąpiły wielkie przemiany, które zaważyły na strukturze międzynarodowego handlu. Był to bowiem okres rewolucji przemysłowej, kiedy maszyny przejęły pracę od wieków wykonywaną ręcznie. Nowa era przemysłowa wykorzystywała siłę pociągową setek tysięcy koni. Nawet gdy kolej żelazna wyparła dyliżansy, koń nadal był niezbędny. Rozwój kolei oraz różnego rodzaju przemysłu i handlu spowodował też znaczny wzrost zapotrzebowania na konie, a w konsekwencji, hodowlę ciężkich koni pociągowych na ogromną skalę.


źródło: "Wielka Encyklopedia Konie" Elwyn Hartley Edwards

 
opony  netBOX - Systemy internetowe