Anglia i Irlandia - W Anglii oraz Irlandii są stadniny państwowe, jednak większość stanowi własność prywatną © hippika.pl Anglia i Irlandia - W Anglii oraz Irlandii są stadniny państwowe, jednak większość stanowi własność prywatną © hippika.pl
Aktualnie jesteś:  hippika.pl Hodowla Koni Anglia i Irlandia

Anglia i Irlandia

W Anglii oraz Irlandii są stadniny państwowe, jednak większość stanowi własność prywatną. Angielska National Stud była prezentem ekscentrycznego pułkownika Williama Hall-Walkera (późniejszego Lorda Wavetree). W 1915 r. podarował on rządowi angielskiemu stadninę Tully, położoną na terenie Irish Curragh, wraz z hodowanymi tam końmi.

W latach międzywojennych najwybitniejszym koniem z Tully był Blandford, który dał czterech zwycięzców Derby. Były to: Trido, Blenheim, Windsor Lad i Bahram. Tully pozostawała angielską stadniną państwową do 1943 r., kiedy rząd irlandzki założył tam własną stadninę państwową. Angielską stadninę przeniesiono wówczas do Sandley, a po II wojnie Światowej wzięto w dzierżawę kolejne 240 hektarów ziemi w West Grinstead w hrabstwie Sussex.

Punktem zwrotnym w angielskiej National Stud było jej przejęcie od ministerstwa rolnictwa przez Horse Race Betting Lovy Board w 1963 r. Wkrótce stadnina stała się samowystarczalnym przedsiębiorstwem, skoncentrowała się wówczas na udostępnianiu reproduktorów hodowcom. W tym czasie Jockey Club zaproponował Zarządowi długoterminową dzierżawę 200-hektarowej farmy Bunbury w Newmarket, na której urządzono obecną stadninę.

Pierwsze dwa ogiery, które stanowiły w Newmarket, to Never Say Die i Tudor Melody. Wyhodowany w Ameryce Never Say Die wygrał w 1954 r. Derby i St. Leger, a podarował go stadninie jego właściciel, Robert Sterling Clarke. Tudor Melody był doskonałym reproduktorem; w pierwszych latach stanowienia dał zwycięzców 88 gonitw i zajmował czołowe pozycje na listach reproduktorów koni dwuletnich w latach 1968 i 1970. Dziesięć lat później w National Stud stanowiły tak znane ogiery jak: Mill Reef, Grundy i Blakeney. Mill Reef uznany został za najlepszego reproduktora Anglii i Irlandii, zajmując także wyskokie miejsce na listach całej Europy.

Zarząd irlandzkiej National Stud także skoncentrował się na udostępnianiu hodowcom klasowych reproduktorów na dogodnych warunkach. Tamtejszy oddział ogierów zawsze mógł się poszczycić najlepszymi końmi. W Tully stały się tak sławne reproduktory jak:

Preciptic
Vimy
Panaslipper
Miralgo
Tulyar
Eudeamon
Sallustźródło: "Wielka Encyklopedia Konie" Elwyn Hartley Edwards

 
opony  netBOX - Systemy internetowe