Przeciwwskazania - Hipoterapia jest metodą usprawniania wieloprofilowego, bowiem dzięki wielopłaszczyznowym oddziaływaniom konia pozwala na uzyskiwanie poprawy w wielu zaburzonych sferach funkcjonowania © hippika.pl Przeciwwskazania - Hipoterapia jest metodą usprawniania wieloprofilowego, bowiem dzięki wielopłaszczyznowym oddziaływaniom konia pozwala na uzyskiwanie poprawy w wielu zaburzonych sferach funkcjonowania © hippika.pl
Aktualnie jesteś:  hippika.pl Hipoterapia Przeciwwskazania

Przeciwwskazania

Hipoterapia jest metodą usprawniania wieloprofilowego, bowiem dzięki wielopłaszczyznowym oddziaływaniom konia pozwala na uzyskiwanie poprawy w wielu zaburzonych sferach funkcjonowania. Korzyści płynące z hipoterapii mogą odnieść osoby z różnymi chorobami i dysfunkcjami. Istnieją jednak schorzenia, stany chorobowe i zaburzenia, w których hipoterapia może nawet wyrządzić szkodę. Z tego powodu każdy z pacjentów przyjmowanych na zajęcia hipoterapii musi posiadać skierowanie i wyraźną zgodę lekarza na ten rodzaj terapii wraz z potwierdzeniem braku przeciwwskazań. Nie wszyscy jednak lekarze znają dobrze specyfikę tej metody oraz przeciwwskazania do jej stosowania. Dlatego mimo skierowania ostateczną decyzję o przyjęciu na hipoterapię, o formie, czasie i rodzaju zajęć podejmuje zawsze hipoterapeuta.


PRZECIWWSKAZANIAPrzeciwwskazania bezwzględne

Uczulenie na sierść lub pot konia

Nie wygojone rany

Nietolerancja formy leczenia przez pacjenta, np. niepohamowany lęk

Odklejanie siatkówki oka, wzmożone ciśnienie śródgałkowe

Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach mięśni

Zwichnięcie stawów biodrowych

Niestabilność szczytowo-obrotowa (kręgów szyjnych c3-c4, np. w zespole Downa)

Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym

Podwyższona temperatura ciała

Ostre choroby infekcyjne

Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych

Znaczna nadwaga

Przeciwwskazania względne - decydują lekarz i hipoterapeuta

Padaczka

Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim

Zaburzenia mineralizacji kości (osteoporoza)

Utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, znaczne ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego

Schorzenia okulistyczne - wymagana konsultacjaźródło: www.hejkoniku.org.pl 

 
opony  netBOX - Systemy internetowe