Wskazania - WSKAZANIA DO HIPOTERAPII

Wskazania zawsze są względne, bowiem podstawowym zespołom chorobowym mogą towarzyszyć schorzenia, przy których hipoterapia jest niewskazana


Wskazania u dzieci i młodzieży:


Zespoły neurologiczne

• Mózgowe porażenie dziecięce - niedowłady wiotkie i spastycze, jednostronne lub obustronne, ataksja, atetoza

• Stany po urazach czaszkowo-mózgowych

• Stany po infekcyjnych chorobach centralnego układy nerwowego

• Wady wrodzone centralnego układy nerwowego

• Minimalne uszkodzenia mózgu (ADHD)

• Choroby mięśni - min © hippika.pl Wskazania - WSKAZANIA DO HIPOTERAPII

Wskazania zawsze są względne, bowiem podstawowym zespołom chorobowym mogą towarzyszyć schorzenia, przy których hipoterapia jest niewskazana


Wskazania u dzieci i młodzieży:


Zespoły neurologiczne

• Mózgowe porażenie dziecięce - niedowłady wiotkie i spastycze, jednostronne lub obustronne, ataksja, atetoza

• Stany po urazach czaszkowo-mózgowych

• Stany po infekcyjnych chorobach centralnego układy nerwowego

• Wady wrodzone centralnego układy nerwowego

• Minimalne uszkodzenia mózgu (ADHD)

• Choroby mięśni - min © hippika.pl
Aktualnie jesteś:  hippika.pl Hipoterapia Wskazania

Wskazania

WSKAZANIA DO HIPOTERAPII


Wskazania zawsze są względne, bowiem podstawowym zespołom chorobowym mogą towarzyszyć schorzenia, przy których hipoterapia jest niewskazana


Wskazania u dzieci i młodzieży:Zespoły neurologiczne

Mózgowe porażenie dziecięce - niedowłady wiotkie i spastycze, jednostronne lub obustronne, ataksja, atetoza

Stany po urazach czaszkowo-mózgowych

Stany po infekcyjnych chorobach centralnego układy nerwowego

Wady wrodzone centralnego układy nerwowego

Minimalne uszkodzenia mózgu (ADHD)

Choroby mięśni - min. 3 punkty w skali Lovetta

Zespoły ortopedyczne

Wady postawy

Skoliozy do 20 o Coba z wyjątkiem progresujących skolioz idiopatycznych

Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn

Inne

Zespoły genetyczne, np. Zespół Downa (z obowiązkowym zdjęciem rtg - bocznym i czynnościowym odcinka szyjnego kręgosłupa - zagrożenie niestabilnością szczytowo-obrotową)

Przepukliny oponowo-rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia

Uszkodzenia lub nieprawidłowe funkcjonowanie analizatorów wzroku i słuchu

Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej

Zaburzenia integracji sensorycznej

Opóźnienie psychoruchowe lub nieharmonijny rozwój psychoruchowy o nieustalonej etiologii

Upośledzenie umysłowe

Nadpobudliwość psychoruchowa

Zaburzenia emocjonalne

Autyzm

Depresje

Zaburzenia zachowania

Niedostosowanie społeczne

Wskazania u osób dorosłych

Stwardnienie rozsiane

Stany po udarze mózgu

Stany po urazach czaszkowo-mózgowych

Choroby i zaburzenia psychiczne

Uzależnienia

Patologie społeczne

Inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznymźródło: www.hejkoniku.org.pl 

 
opony  netBOX - Systemy internetowe