Tyble - Tyble – Pętla o długości 20 km

Szlak jeździecki Tyble - Tyble – Pętla o długości 20 km

Szlak jeździecki
Aktualnie jesteś:  hippika.pl Szlak Konny Wieruszowski Tyble

Tyble

Tyble – Pętla o długości 20 km

Szlak jeździecki "Wokół Tybli"

Na znakowany kolorem pomarańczowym szlak konny "Wokół Tybli", o łącznej długości 20.2 km składają się:

Łącznik - krótki odcinek szlaku łączący stadninę koni w Tyblach ze skrajem lasu, z obiema pętlami szlaku - "Duża" i "Mała". Od stadniny koni prowadzi na północ, najpierw poboczem drogi asfaltowej, później droga wirowa do skraju lasu. Tu rozpoczynają się obie pętle szlaku "Wokół Tybli"

Pętla "Duża" - rozpoczyna się na końcu opisanego później łącznika przed lasem. Prowadzi w prawo do drogi Sokolniki - Galewice, która przekracza, biegnąc drogą żużlową. Po 120 metrach skręca w lewo na północ. Przy szkółce leśnej (z lewej strony) skręca w prawo na wschód, przy drugiej szkółce w lewo, a po 250 metrach w prawo na wschód, do drogi Gumnisko - Zdzierczyzna. Podąża kolejne 200 metrów i skręca w lewo na północny - zachód. Po kolejnych 500 metrach skręca w prawo i zaraz w lewo. Biegnie na zmianę lasem i skrajem lasu a do dębu po lewej stronie drogi. Po drodze z prawej strony widoczne są zabudowania wsi Kaski. Przed dębem skręca w lewo do drogi Sokolniki - Galewice, która przecina i prowadzi na południowy zachód. Za czwartym duktem poprzecznym od drogi skręca w lewo, a na następnym dukcie leśnym - w prawo. Duktem tym podaa 100 metrów i znów skręca w prawo, by po kolejnych 100 metrach skręcić w lewo, na północny - zachód. Na końcu lasu skręca w lewo do drogi polnej Niwiska - Kopaniny i skręca w nią w lewo. Droga ta prowadzi przez ok. 800 metrów, skręcając w lewo do szkółki leśnej. Przy szkółce ponownie skręca w lewo, a za szkółka w prawo. Po kolejnych 100 m skręca na południe i koło kapliczki na sośnie (z prawej strony) znów w lewo. 100 metrów dalej kolejny skręt w lewo. Prowadzi na wschód, koło ambony myśliwskiej (z lewej strony) skręca w lewo, a po kolejnych 200 metrach w prawo do początku pętli.

Pętla "Mała" - od końca łącznika przed lasem skręca w lewo, jadąc po dużej pętli przez ok. 600 m. a do początku pętli małej. Tu skręca w prawo. Biegnie na skos w stronę drogi Sokolniki - Galewice (nie wjeżdżając w drogę). Skręca w lewo w drogę żużlową. Po 750 metrach skręcamy w prawo, a po kolejnych 400 metrach - w lewo. Zmierza na południowy zachód. Za czwartym duktem poprzecznym skręca w prawo
i na następnym dukcie w prawo. Podąża tym duktem ok. 100 m. po czym skręca w lewo i koło ambony myśliwskiej skręca w prawo. Pokonuje kolejne 300 m, po czym skręca w lewo do drogi Niwiska - Kopaniny. Tu szlak skręca w lewo i droga ta zmierza ok. 800 m., po czym skręca w lewo do szkółki leśnej. Przy szkółce znów skręca w lewo, a za szkółka w prawo. Przebiega kolejne 100 m i skręca w prawo na południe. Koło kapliczki na sośnie (z prawej strony) znów skręca w lewo, i ponownie w lewo po kolejnych 100 metrach. Biegnie kolejne 500 m, po czym skręca na południe i po 250 m - w lewo, na południowy - wschód. Po następnych 500 m skręca lewo na północ, gdzie po kolejnych 300 metrach w prawo, na wschód. Stad prowadzi do ambony myśliwskiej, obok której skręca w lewo, po czym dociera do początku pętli.źródło: Rozwój infrastruktury turystycznej wokół szlaku konnego województwa łódzkiego na lata 2008-2013

 
opony  netBOX - Systemy internetowe