Regulamin Instruktora - REGULAMIN PRZODOWNIKA
TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ PTTK I
INSTRUKTORA - WYKŁADOWCY

Przewodnik Górskiej i Nizinnej Turystyki Jeździeckiej PTTK I
stopnia

• Posiada uprawnienia na określony teren - okolice macierzystego ośrodka jeździeckiego (pasmo górskie, gmina)

• Jest członkiem kadry programowej PTTK

• Kandydat na przodownika TJ I stopnia winien mieć ukończone 18 lat i posiadać minimum brązową odznakę turystyki jeździeckiej


Zakres wiedzy:

• Elementy pedagogiki, psychologii, anatomii i fizjologii człowieka

• Zasady udzielania ludziom pomocy przedmedycznej

• Wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg)

• Podstawy hipologii (anatomia, fizjologia, wady budowy konia, rasy, maści, odmiany, żywienie i użytkowanie koni)

• Podstawowe wiadomości weterynaryjne - najczęściej spotykane choroby i schorzenia koni, urazy związane z użytkowaniem, zapobieganie i pomoc weterynaryjna

• Przygotowanie konia do transportu i prezentacji oraz umiejętność prezentacji konia, załadunek i rozładunek koni

• Podstawowe wiadomości z zakresu hodowli i użytkowania koni oraz organizacji hodowli koni w Polsce

• Organizacja i prowadzenie jazd turystycznych oraz rekreacyjnych, przygotowujących do turystyki jeździeckiej

• Wybrane zagadnienia z topografii, historii, etnografii i kultury terenu działania

• Elementy agroturystyki i jej organizacja

• Znajomość systemu szkolenia jeździeckiego w PTTK, metodyka szkolenia w zakresie zdobywania popularnej odznaki turystyki jeździeckiej

• Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej

• Wybrane zagadnienia prawne (odpowiedzialność cywilna i karna oraz ubezpieczenia OC, NW i majątkowe) w zakresie dotyczącym pracy przodownika turystyki jeździeckiej PTTK


Zakres umiejętności (praktyki):

• Jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu

• Wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie)

• Przejeżdżanie przez cavaletti

• Pokonanie toru przeszkód Regulamin Instruktora - REGULAMIN PRZODOWNIKA
TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ PTTK I
INSTRUKTORA - WYKŁADOWCY

Przewodnik Górskiej i Nizinnej Turystyki Jeździeckiej PTTK I
stopnia

• Posiada uprawnienia na określony teren - okolice macierzystego ośrodka jeździeckiego (pasmo górskie, gmina)

• Jest członkiem kadry programowej PTTK

• Kandydat na przodownika TJ I stopnia winien mieć ukończone 18 lat i posiadać minimum brązową odznakę turystyki jeździeckiej


Zakres wiedzy:

• Elementy pedagogiki, psychologii, anatomii i fizjologii człowieka

• Zasady udzielania ludziom pomocy przedmedycznej

• Wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg)

• Podstawy hipologii (anatomia, fizjologia, wady budowy konia, rasy, maści, odmiany, żywienie i użytkowanie koni)

• Podstawowe wiadomości weterynaryjne - najczęściej spotykane choroby i schorzenia koni, urazy związane z użytkowaniem, zapobieganie i pomoc weterynaryjna

• Przygotowanie konia do transportu i prezentacji oraz umiejętność prezentacji konia, załadunek i rozładunek koni

• Podstawowe wiadomości z zakresu hodowli i użytkowania koni oraz organizacji hodowli koni w Polsce

• Organizacja i prowadzenie jazd turystycznych oraz rekreacyjnych, przygotowujących do turystyki jeździeckiej

• Wybrane zagadnienia z topografii, historii, etnografii i kultury terenu działania

• Elementy agroturystyki i jej organizacja

• Znajomość systemu szkolenia jeździeckiego w PTTK, metodyka szkolenia w zakresie zdobywania popularnej odznaki turystyki jeździeckiej

• Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej

• Wybrane zagadnienia prawne (odpowiedzialność cywilna i karna oraz ubezpieczenia OC, NW i majątkowe) w zakresie dotyczącym pracy przodownika turystyki jeździeckiej PTTK


Zakres umiejętności (praktyki):

• Jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu

• Wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie)

• Przejeżdżanie przez cavaletti

• Pokonanie toru przeszkód
Aktualnie jesteś:  hippika.pl Konie dają pracę Regulamin Instruktora

Regulamin Instruktora

REGULAMIN PRZODOWNIKA
TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ PTTK I
INSTRUKTORA - WYKŁADOWCY


Przewodnik Górskiej i Nizinnej Turystyki Jeździeckiej PTTK I
stopnia


Posiada uprawnienia na określony teren - okolice macierzystego ośrodka jeździeckiego (pasmo górskie, gmina)

Jest członkiem kadry programowej PTTK

Kandydat na przodownika TJ I stopnia winien mieć ukończone 18 lat i posiadać minimum brązową odznakę turystyki jeździeckiej


Zakres wiedzy:


Elementy pedagogiki, psychologii, anatomii i fizjologii człowieka

Zasady udzielania ludziom pomocy przedmedycznej

Wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg)

Podstawy hipologii (anatomia, fizjologia, wady budowy konia, rasy, maści, odmiany, żywienie i użytkowanie koni)

Podstawowe wiadomości weterynaryjne - najczęściej spotykane choroby i schorzenia koni, urazy związane z użytkowaniem, zapobieganie i pomoc weterynaryjna

Przygotowanie konia do transportu i prezentacji oraz umiejętność prezentacji konia, załadunek i rozładunek koni

Podstawowe wiadomości z zakresu hodowli i użytkowania koni oraz organizacji hodowli koni w Polsce

Organizacja i prowadzenie jazd turystycznych oraz rekreacyjnych, przygotowujących do turystyki jeździeckiej

Wybrane zagadnienia z topografii, historii, etnografii i kultury terenu działania

Elementy agroturystyki i jej organizacja

Znajomość systemu szkolenia jeździeckiego w PTTK, metodyka szkolenia w zakresie zdobywania popularnej odznaki turystyki jeździeckiej

Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej

Wybrane zagadnienia prawne (odpowiedzialność cywilna i karna oraz ubezpieczenia OC, NW i majątkowe) w zakresie dotyczącym pracy przodownika turystyki jeździeckiej PTTK


Zakres umiejętności (praktyki):


Jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu

Wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie)

Przejeżdżanie przez cavaletti

Pokonanie toru przeszkód "scieżka huculska" ze skokami przez przeszkody terenowe do wys. 50 cm

Jazda w terenie otwartym i zadrzewionym z pokonywaniem przeszkód naturalnych o wys. do 50 cm oraz stromych podjazdów i zjazdów, przekraczanie przeszkód wodnych i mostów.


Zakres uprawnień:


Po zdaniu egzaminu i odbyciu stażu przodownik I stopnia jest uprawniony do:

Prowadzenia jazd na ujeżdżalni przy gospodarstwie rolnym, ośrodku turystyki jeździeckiej w celu przygotowania turystów do wyjazdu na spacer lub wycieczkę

Prowadzenia spacerów i jednodniowych wycieczek w terenie określonym w wyniku zdanego egzaminu przodownickiego

Szkolenia, egzaminowania i przyznawania popularnej odznaki turystyki jeździeckiej


Kurs teoretyczny i praktyczny oraz staż przodownicki:


Kursy teoretyczne i praktyczne na stopień I i II mogą odbywać się w ośrodkach spełniających wymagania ustalone przez Komisje Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kandydat zobowiązany jest do odbycia 30-dniowego stażu w ośrodku stażowym spełniającym wymagania ustalone przez Komisje Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK.W czasie stażu kandydat na przodownika zobowiązany jest odbyć 20 godzin szkolenia jeździeckiego pod kierunkiem przodownika II stopnia lub instruktora-wykładowcy oraz odbyć 10 wycieczek jednodniowych w charakterze przodownika-stażysty. Staż należy odbyć w ciągu 2 lat kalendarzowych od zdania egzaminu


Przewodnik Górskiej i Nizinnej Turystyki Jeździeckiej PTTK II stopnia


Posiada uprawnienia na szerszy teren: gór (grupę górską) lub nizin (region)

Jest członkiem kadry programowej PTTK

Kandydat na przodownika TJ II stopnia winien posiadać wykształcenie średnie i minimum srebrna odznakę turystyki Jeździeckiej.


Zakres wiedzy (teoria) Jak dla stopnia I oraz:


Metodyka szkolenia w zakresie zdobywania odznaki turystyki jeździeckiej wszystkich stopni i uprawnień przodownika I stopnia

Znajomość różnych typów rzędów końskich i uprzęży zaprzęgowej

Przygotowanie koni (trening) do szkoleń turystycznych i turystyki

Zasady doboru i przygotowania (treningu) koni do rajdów turystycznych

Przygotowanie i zasady odbywania biwaków i wielodniowych rajdów turystycznych

Organizacja PTTK i turystyki w Polsce, projektowanie i znakowanie szlaków turystycznych

Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej i posługiwania się mapami oraz przewodnikami turystycznymi w terenie; znajomość walorów turystycznych głównych regionów Polski


Zakres umiejętności (praktyki):


Płynne i poprawne wykonanie elementów jazdy maneżowej wg schematu przejazdu zatwierdzonego przez KGTJ ZG PTTK

Płynne pokonywanie na parkurze przeszkód terenowych ze skokami do wysokości 70 cm

Pokonywanie przeszkód terenowych (grząski teren, przeszkody wodne itp)

Umiejętność biwakowania z końmi w terenie

Pokonywanie toru przeszkód "ścieżka huculska" - GÓRY
udział w turnieju rycerskim lub przejazd ścieżki terenowej - NIZINY

Udział w dwudniowym rajdzie szkoleniowym w ramach kursu przodownickiego.


Zakres uprawnień:


Po zdaniu egzaminu i odbyciu stażu przodownik II st. jest uprawniony do prowadzenia szkoleń i jazd na stopnie jeździeckiej odznaki nizinnej i górskiej od popularnej do złotej oraz prowadzenia wycieczek i rajdów konnych w terenie, na który uzyskał uprawnienia; uprawnienia na inne tereny mogą być nadane po zdaniu egzaminu z topografii, historii, kultury, etnografii i przyrody wybranych terenów, na których kandydat będzie prowadził działalność


Kurs teoretyczny i praktyczny oraz staż przodownicki:


Kurs teoretyczny i praktyczny na przodownika II stopnia można odbywać w ośrodkach spełniających wymagania ustalone prze Komisje Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kandydat zobowiązany jest do odbycia 30-dniowego stażu w ośrodku stażowym spełniającym wymagania ustalone przez Komisje Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK

W czasie stażu kandydat na przodownika zobowiązany jest odbyć co na mniej 5 rajdów w charakterze przodownika-stażysty

Staż należy odbyć w ciągu 2 lat kalendarzowych od zdania egzaminu


HONOROWY PRZODOWNIK TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ PTTK


Tytuł ten może nadać Komisja Turystyki Jeździeckiej w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć dla turystyki konnej. Zakres uprawnień obejmuje cały kraj


INSTRUKTOR - WYKŁADOWCA


Stopień nadawany jest działaczom turystyki jeździeckiej PTTK przez Prezydium ZG PTTK na wniosek Komisji Turystyki Jeździeckiej

Warunkiem nadania jest posiadanie:

Jeździeckich uprawnień instruktorskich (PZJ lub TKKF)

Uprawnień przodownika turystyki jeździeckiej II stopnia lub instruktora PTTK


Postanowienia ogólne:


Ewidencje przodowników turystyki jeździeckiej, honorowych przodowników turystyki jeździeckiej i instruktorów-wykładowców prowadzi Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK. Uprawnienia przodowników turystyki jeździeckiej I i II stopnia podlegają weryfikacji co 2 lata.

Przodownik turystyki jeździeckiej PTTK ma prawo do:

Noszenia ustalonej odznaki

Odznaka przodownika turystyki jeździeckiej I stopnia składa sie z:

(1) Odznaki turystyki jeździeckiej (stopnia posiadanego przez przodownika)

(2) "Czapraka z napisem"

- przodownik turystyki jeździeckiej

- oraz niebieskiego "potnika" (podkładki filcowej)

Odznaka przodownika turystyki jeździeckiej II stopnia składa sie z odznaki i "czapraka" (jak wyżej) oraz zielonego "potnika".

Odznaka honorowego przodownika turystyki jeździeckiej składa sie z złotej odznaki turystyki jeździeckiej i "czapraka" oraz czerwonego "potnika"

Przyznawania Jeździeckiej Odznaki Turystyki Górskiej PTTK, stosownie do swoich uprawnień

Instruktorzy - Wykładowcy Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK posiadają własne odznaki

Weryfikowania odznaki turystyki jeździeckiej PTTK, stosownie do swoich uprawnień

Potwierdzania uczestnictwa w imprezie, w której bierze udział


Postanowienia końcowe:


Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 25.06.1999 roku (uchwała 172/99) i wchodzi w życie z dniem 1.07.1999. Traci moc Uchwała Prezydium ZG PTTK nr III/97 z 21.03.1997 r.źródło: Rozwój infrastruktury turystycznej wokół szlaku konnego województwa łódzkiego na lata 2008-2013

 
opony  netBOX - Systemy internetowe