Raidy - Sportowe konne rajdy długodystansowe

Koń od dawna służył jako środek lokomocji i był używany w podróżach,
do pokonywania znacznych nieraz odległości © hippika.pl Raidy - Sportowe konne rajdy długodystansowe

Koń od dawna służył jako środek lokomocji i był używany w podróżach,
do pokonywania znacznych nieraz odległości © hippika.pl
Aktualnie jesteś:  hippika.pl Jeździectwo Raidy

Raidy

Sportowe konne rajdy długodystansowe

Koń od dawna służył jako środek lokomocji i był używany w podróżach,
do pokonywania znacznych nieraz odległości. Nie było w tym nic nadzwyczajnego. Pierwszą głośną imprezą rajdową był rajd równoległy pomiędzy Berlinem a Wiedniem oraz Wiedniem a Berlinem, zorganizowany w 1892 roku przez cesarza Wilhelma II. Wybór trasy był dowolny i wynosiła ona około 570 km., a o wyniku decydował najkrótszy czas, przy czym nie obowiązywały żadne ograniczenia nakazujące przymusowy odpoczynek, ani też normy czasu na poszczególnych etapach. Rajd zamienił się w wyścig, który wygrał austriacki porucznik W. Starhemberg w czasie 71 godzin i 59 sekund. W obie strony na trasę wyruszyło łącznie 199 oficerów. W wyścigu tym straciło życie 20 koni, 54 nie ukonczyły próby.

Innym głośnym wyczynem było w 1900 roku pokonanie trasy przez Alpy
z Saarbrucken do Rzymu o długości 1360 km. Trase tę, pruski rtm. Spielberg, pokonał w ciągu 12 dni i 30 minut, przejeżdżając dziennie przeciętnie po 113 km. Rajdy zostały uznane przez FEI za oficjalną dyscyplinę w 1982 roku (w tym samym czasie co woltyżerka). Regulaminy jej są ciągle doskonalone, mają one na celu z jednej strony dbałość o zdrowie konia, a z drugiej umożliwić rywalizację sportową. Dystanse, na których ścigają się konie dostosowane są do wieku, umiejętności i stanu wytrenowania koni. Rajdy długodystansowe w zależności od długości pokonywanej trasy dzielimy na poszczególne kategorie. Najłatwiejsza i co za tym idzie najkrótsza to kategoria L o długości trasy pomiędzy 20 a 39 km. Służy ona zapoznaniu się zawodników i koni ze specyfiką rajdów. Kolejnymi kategoriami sa CEN*, CEI* - dystans pomiędzy 40 a 79 km ; CEN**, CEI** - dystans pomiędzy 80 a 139 km oraz CEN***, CEI*** - dystans powyżej 140 km, ale zwykle nie dłuższy niż 160 km. Rozgrywane są również kategorie powyżej 160 km – CEI****, są to Mistrzostwa Kontynentu lub Świata.źródło: Rozwój infrastruktury turystycznej wokół szlaku konnego województwa łódzkiego na lata 2008-2013

 
opony  netBOX - Systemy internetowe