Powożenie - Sport zaprzęgowy należy do najstarszych sportów konnych © hippika.pl Powożenie - Sport zaprzęgowy należy do najstarszych sportów konnych © hippika.pl
Aktualnie jesteś:  hippika.pl Jeździectwo Powożenie

Powożenie

Sport zaprzęgowy należy do najstarszych sportów konnych. Jego początki datują się na 680 rok p.n.e. Już podczas XXV Olimpiady Greckiej rozgrywano wyścigi kwadryg. Powszechnie znane i niezwykle barwne wyścigi rydwanów w starożytnym Rzymie były kontynuacją wyścigów greckich.

W czasach nowożytnych powożenie zostało uznane za sport w Anglii już w XVIII wieku. Jej prekursorem i propagatorem był ówczesny książe Walii, późniejszy król Edward IV, który wprowadził powóz lekki tzw. faeton w miejsce dotychczas używanego ciężkiego pojazdu. Od 1959 roku, po opracowaniu przepisów wzorowanych na WKKW, zaczęto organizować zawody, najpierw w zaprzęgach czterokonnych. Na wniosek Polskiego Związku Jeździeckiego - FEI uznała w 1970 roku powożenie jako czwartą dyscyplinę jeździecką. Od 1971 roku rozgrywane są Mistrzostwa Europy, a od 1972 roku - Mistrzostwa Świata. Od 1983 roku rozgrywane są Mistrzostwa Europy w zaprzęgach parokonnych, a od 1998 Mistrzostwa Świata w zaprzęgach jednokonnych. Dużą rolę w rozwoju powożenia odegrał Książe Filip, który - pełniąc funkcję Prezesa Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI) był jednocześnie aktywnym zawodnikiem w powożeniu zaprzęgami czterokonnymi w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Ten okres to również początek sukcesów polskich zaprzęgów na arenie międzynarodowej.


• Indywidualnymi medalistami Mistrzostw Świata i Europy był: Rajmund
Wodkowski

• Srebrni i brązowi medaliści: Władysław Adamczak, Roman Kusz, Zygmunt
Waliszewski. Długa jest również lista mistrzostw, w których Polacy zdobywali medale w klasyfikacji drużynowej.


Polska była organizatorem: Mistrzostw Europy w Powożeniu Zaprzęgami
Czterokonnymi w 1975 roku w Sopocie oraz Mistrzostw Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi w 1995 roku w Poznaniu i w 2007 roku w Warce.
Ta bardzo widowiskowa dyscyplina jest rozgrywana w kategorii zaprzęgów
czterokonnych, parokonnych lub jednokonnych. Celem konkursów powożenia
jest sprawdzenie wytrzymałości, dzielności, temperamentu i charakteru koni. Konkursy te maja również na celu kontynuowanie pięknej i bogatej tradycji powożenia, jako istotnego elementu kultury narodowej. Pokazy zaprzęgów różnych stylów i rodzajów są również ozdobą wszelkich imprez sportowych, hodowlanych i reklamowych.

Konkurs A – ujeżdżenie

Celem tego konkursu jest ocena harmonii, swobody, regularności ruchów, impulsu i prawidłowej postawy koni w ruchu. Ocena dotyczy również dokładności i kunsztu powożenia zawodnika. Strój zawodnika, pasażerów i luzaków musi odpowiadać stylowi używanego pojazdu i stylowi używanej uprzęży. Konkurs ten rozgrywany jest na placu (czworoboku) o wymiarach 100 x 40 m. Zaprzęg wykonuje określony program w stępie i w kłusie.

Konkurs B – maraton

Celem tego konkursu jest ocena stanu wytrenowania i wytrzymałości koni, ocena wyczucia tempa, odległości oraz umiejętności powożenia zawodnika. Trasa pełnego maratonu składa się z trzech odcinków i nie przekracza 17 km. W ostatnim odcinku E znajduje się od pięciu do ośmiu przeszkód wkomponowanych w naturalne środowisko, które powinny być bezpieczne i przyjazne dla koni. Przy pokonywaniu przeszkód obowiązuje dowolny chód, a ocenia się szybkość, precyzję i prawidłowość jazdy. W tym konkursie obowiązuje specjalnej konstrukcji bryczka, typu „maratonowego”, posiadająca rozwiązania techniczne niespotykane w typowych bryczkach pokazowych używanych w konkursach A i C.

Konkurs C – zręczność

Rozgrywany jest ostatniego dnia zawodów. Jego celem jest sprawdzenie kondycji, posłuszeństwa i elastyczności koni, a także umiejętności powożenia przez zawodnika. Konkurs ten jest rozgrywany na placu gdzie ustawiane są przeszkody - bramki - o ściśle określonych wymiarach. Z tego względu przepisy określają szerokość rozstawu tylnych kół dla każdego rodzaju zaprzęgu. Obowiązuje ten sam pojazd i ubiór zawodnika i luzaka jak w konkursie A. Od sumy punktów zdobytych podczas trzydniowych zmagań zależy miejsce zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów decyduje lepszy rezultat w maratonie.źródło: Rozwój infrastruktury turystycznej wokół szlaku konnego województwa łódzkiego na lata 2008-2013

 
opony  netBOX - Systemy internetowe